Інструкція для посади "Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з обслуговування устаткування електростанцій II групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову принцип роботи основного і допоміжного устаткування, що обслуговується;
      - теплові і кінематичні схеми устаткування;
      - властивості і умови застосування мастильних, прокладних та ущільнюючих матеріалів, хімічних реагентів;
      - правила користування спеціальним та універсальним інструментом і пристроями;
      - елементарні знання з теплотехніки, механіки, водопідготовки;
      - слюсарну справу.

1.4. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює експлуатаційно-ремонтне обслуговування основного і допоміжного устаткування рибопідіймача і забезпечує безаварійну роботу механічного устаткування гідроагрегату і всього допоміжного устаткування низових, шлюзових шахт із системами наповнення і випорожнення на гідроелектростанціях потужністю понад 200 тис.кВт.

2.2. Експлуатує, ремонтує, обслуговує установки попереднього очищення, очищення води для підживлення теплових мереж, котлів і парогенераторів очищення конденсату, склад хімічних реагентів та інше устаткування в хімічних цехах теплових електростанцій потужністю до 100 тис.кВт.

2.3. Експлуатує, ремонтує і обслуговує устаткування паливоподавання: розвантажувальні прилади, конвеєри, стрічкові живильники, дробильні установки, редуктори, фільтри, підігрівачі мазуту та інше устаткування в цехах паливоподавання теплових електростанцій потужністю до 100 тис.кВт.

2.4. Експлуатує, ремонтує і обслуговує котельне устаткування: котлоагрегати, димососи вентилятори, електрофільтри, системи пилоприготування і гідрозоловилучення, змивні і багерні насоси та інше котельне устаткування на теплових електростанціях потужністю до 100 тис.кВт.

2.5. Експлуатує, ремонтує і обслуговує турбінне устаткування: турбоагрегати, деаератори, випарники, підігрівачі, живильні насоси, устаткування водопостачання та інше турбінне устаткування на теплових електростанціях потужністю до 100 тис.кВт.

2.6. Контролює роботу устаткування, що обслуговується.

2.7. Усуває несправності в роботі устаткування.

2.8. Виконує профілактичні ремонтні роботи.

2.9. Бере участь у пусках, зупинках устаткування, прийманні та розвантаженні хімічних реагентів, ліквідації аварійних ситуацій.

2.10. Підтримує в справному стані комплект інструменту та пристроїв.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій III група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.