Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту і монтажу кабельних ліній 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивну будову силових кабелів постійного і змінного струму всіх типів і напруг, устаткування і арматури кабельних пристроїв;
      - особливості монтажу кабелів у вибухонебезпечних приміщеннях;
      - технічні умови і способи прокладання кабелів за будь-яких умов, в тому числі по болоту, через ріки, струмки, по конструкціях мостів;
      - призначення і принципові схеми приєднань автоматичних підживлюючих насосних установок для підтримання тиску в кабельних лініях у сталевих трубах із маслом під тиском;
      - особливості спорудження кабельних ліній в сталевому трубопроводі, допустимі радіуси згинання і методи згинання труб;
      - навички практичного надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

1.4. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ремонт, ревізію, монтаж і демонтаж кабельних ліній до 330 кВ, ремонт, монтаж і демонтаж маслонаповнених і газонаповнених кабельних ліній в сталевих трубопроводах під тиском, роботу на кабелях спеціальних конструкцій.

2.2. Виконує ремонт особливо відповідальних кабельних ліній і унікальної кабельної апаратури.

2.3. Проводить ревізію, ремонт, монтаж силових кабельних ліній на найбільш відповідальних дільницях.

2.4. Проводить сушіння і вакуумування муфт, випробовування маслопідживлюючих систем, визначає місця витікання масла.

2.5. Керує бригадою електромонтерів на всіх роботах з ремонту, монтажу і демонтажу кабелів з в'язким просоченням, підводних силових кабелів і кабельних підводних переходів, маслонаповнених і газонаповнених кабельних ліній і пристроїв напругою до 330 кВ.

2.6. Організовує роботи з ремонту, монтажу і демонтажу кабельних ліній всіх конструкцій, призначень і за будь-яких умов прокладання.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Жили кабельні мідні і алюмінієві - з'єднання газовим або електричним зварюванням.

5.2. Кабелі броньовані - монтаж з'єднувальної муфти.

5.3. Кабелі в сталевому трубопроводі з маслом під тиском - монтаж з'єднувальної муфти.

5.4. Кабелі силові підводні - заміна з'єднувальної муфти, прокладання з баржі за буксиром.

5.5. Кабелі підводні напругою 35 кВ - заміна з'єднувальної муфти.

5.6. Муфти стопорні типу МСТО-35 - монтаж, ремонт.

5.7. Муфти з'єднувальні СПО на кабель ОСБ-3х120 - монтаж.

5.8. Муфти стопорні маслонаповнених кабелів напругою 110 кВ - монтаж, ремонт.

5.9. Системи маслопідживлюючі - паяння свинцевих труб.

5.10. Траси маслонаповнених кабелів - прокладання і приєднання свинцевих броньованих труб діаметром до 40 мм у пунктах живлення в колодязях.