Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення і принцип роботи засобів вимірювань і механізмів окремих елементів технологічних схем устаткування, що обслуговуються і ремонтуються;
      - правила монтажу засобів вимірювань на теплових щитах керування і на тепломеханічному устаткуванні;
      - призначення і будову слюсарного і електромонтажного інструменту;
      - основні властивості струмопровідних матеріалів, способи вимірювання опору різних ланок електричного кола;
      - правила користування електричними вимірювальними засобами, слюсарним контрольно-вимірювальним інструментом;
      - умовні позначки в простих теплотехнічних і електричних схемах;
      - основи електротехніки в обсязі виконуваних робіт;
      - допуски, посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти);
      - принцип дії регулювальної і функціональної апаратури, поняття про регулюючі органи.

1.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить розбирання, ремонт без розбирання механізму кінематики і рухомої системи з використанням готових запасних частин, складання, регулювання і випробовування нескладних контрольно-вимірювальних приладів і механізмів.

2.2. Виконує нескладні слюсарні операції з обробкою деталей за 12 - 14 квалітетами (5 - 7 класами точності).

2.3. Під керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації визначає несправності нескладних приладів, виконує нескладні монтажні роботи в схемах засобів теплотехнічного контролю і автоматики в умовах діючого тепломеханічного устаткування, а також прокладає і монтує лінії кабельних зв'язків, обробляє кінці кабелів, експлуатує кабельні потоки і кабельні напівповерхи.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вентилі голкові - ревізія з набиванням сальникового ущільнення.

5.2. Вторинні прилади, пристрої реєстрації - заміна фарбувальних фетрів, запобіжників, капілярів, чищення пер, налагодження і заміна редукторів ППМ тощо.

5.3. Жили кабельні - лудіння і паяння.

5.4. Збірки клемні - ремонт і монтаж.

5.5. Кабелі контрольні - розкочування, зняття броні, прокладання, продзвонювання і підімкнення.

5.6. Кола електричні - продзвонювання.

5.7. Поверхні металеві - грубе обпилювання, очищення від іржі.

5.8. Прилади - установлення "механічного нуля".

5.9. Термопари, термометри опору, манометри технічні тарування, складання і установлення на діючому устаткуванні.

5.10. Трубопроводи імпульсні - продування, ремонт, прокладання, пофарбування на місці установлення.

5.11. Шестерні, втулки, установлювальні кільця та інші деталі засобів вимірювань - штифтування на валиках, свердління, зенкування, нарізання різьби.

5.12. Щити, каркаси щитків - вирізання отвору, пофарбування.