Інструкція для посади "Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту гідротурбінного устаткування 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні технічні характеристики, кінематичні і гідравлічні схеми основного і допоміжного устаткування гідроелектростанцій, що ремонтується;
      - методи ремонту, складання, розбирання, демонтажу і монтажу, перевірки на точність і випробовування відремонтованого устаткування;
      - методи вимірювання і виправлення центрування вертикальних гідроагрегатів;
      - допустимі значення зазорів в підшипниках та між камерою робочого колеса і робочим колесом;
      - допустимі навантаження на перекриття, вузли, деталі і механізми устаткування;
      - профілактичні заходи щодо запобігання пошкодженням, корозійному та кавітаційному спрацюванню і аваріям;
      - основні технічні показники нормальної роботи гідроагрегату, види основних його пошкоджень;
      - схеми масло- і водопроводів, маслосистеми;
      - систему регулювання гідроагрегату;
      - терміни огляду посудин, що працюють під тиском, підйомних кранів і засобів малої механізації;
      - методи визначення якості матеріалів, придатності арматури;
      - правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення вантажопідйомних машин і механізмів;
      - порядок і організацію робіт з ремонту гідротурбін;
      - порядок організації і роботи бригади;
      - нормування.

1.4. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ремонт, реконструкцію, відновлення, складання, регулювання, випробовування і налагодження особливо складних вузлів і механізмів поворотно-лопатевих і радіально-осьових гідроагрегатів з використанням особливо складних засобів механізації, інструменту з пневматичним та електричним приводом, складних засобів вимірювання, такелажних та транспортних засобів.

2.2. Заміряє уклони валів за допомогою мікрометричного рівня або за струнами.

2.3. Виправляє загальну вертикальну лінію валів гідроагрегатів.

2.4. Перевіряє якість виготовлених деталей і відповідність їх розмірів до креслень.

2.5. Ремонтує і налагоджує системи регулювання гідроагрегату.

2.6. Проводить вимірювання і заповнює формуляри.

2.7. Перевіряє і підготовляє відремонтовані вузли гідроагрегату до випробовування, налагодження і здавання в експлуатацію під навантаженням.

2.8. Організовує роботи з ремонту і налагодження устаткування і ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів машинних цехів гідроелектростанцій.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати направні - ремонт і заміна лігнофолевих підшипників і ущільнень цапф лопаток направного апарату гідротурбіни, вивішування лопаток направного апарату гідротурбіни за верхнім і нижнім зазорами, розгонка лопаток направного апарату.

5.2. Вали турбін - заміна оболонки валу, проточування і шліфування оболонки валу спеціальним верстатом.

5.3. Колеса робочі поворотно-лопатевих гідротурбін - заміна лопатей робочого колеса турбіни без повного розбирання гідроагрегату, заміна знімної частини ущільнень лопатей робочого колеса в камері робочого колеса, ревізія механізму розвороту лопатей, гідроопресування втулки робочого колеса.

5.4. Маслоприймачі - розбирання, ремонт, складання, заміна спрацьованих деталей.

5.5. Підп'ятники - розбирання, тарування тарілок, підбивання, шабрування сегментів, шліфування дзеркал, складання.

5.6. Регулятори частоти обертання - ремонт гідромеханічної частини, ревізія і ремонт арматури, маслонасосів.

5.7. Система регулювання гідрогенераторів - налагодження, регулювання, припасовування і установлення деталей.