Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розташування і призначення повітряних ліній електропередачі;
      - знання про призначення, конструкції і різновиди опор, проводів, ізоляторів і арматури, про небезпеку електричного струму і наближення до струмоведучих частин високої напруги;
      - прийоми слюсарних операцій, захисні і запобіжні засоби для проведення робіт;
      - загальні знання про роботи, що виконуються під напругою;
      - простий слюсарний і монтерський інструмент, пристрої, просте такелажне оснащення і вантажопідйомні механізми для ремонту ліній електропередачі;
      - правила верхолазних робіт, прийоми робіт на висоті;
      - правила проведення обходів;
      - основні дефекти елементів ліній електропередачі і способи їх усунення;
      - навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

1.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості слюсарні операції з виготовлення нескладних конструкцій і деталей: кронштейнів, крючків, скоб, шплінтів, заклепок тощо.

2.2. Виконує земляні роботи, складання простих опор, малярні роботи з пофарбування опор без підйому на висоту, найпростіші низові допоміжні роботи з експлуатації вимкненої лінії електропередачі (ЛЕП) 35 кВ і вище, найпростіші такелажні роботи під час кріплення і розкріплення вантажів.

2.3. Розставляє вздовж траси на місці ремонту ремонтні, монтажні і такелажні пристрої.

2.4. Під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації виконує прості верхові і низові роботи на вимкнених лініях електропередачі напругою понад 35 кВ з вимірюванням габаритів, зміною приставок і зміною ізоляторів, а також перевіряє стан опор.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Болти анкерні - прогонка різьби.

5.2. Барабани порожні і з проводом - зняття з розкочувальних пристроїв, установлення на розкочувальні пристрої.

5.3. Болти і гайки - затягування.

5.4. Бандажі - підтягування, ремонт і виправлення.

5.5. Елементи дерев'яних опор - заготовлення і складання.

5.6. Металоконструкції опор - очищення від іржі, пофарбування.

5.7. Проводи і троси - розкочування вручну.

5.8. Траса повітряної лінії електропередачі (ПЛ) - розчищення сокирою ділянки, порослої чагарником.

5.9. Ящики з ізоляторами - розпаковування.