Інструкція для посади "Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - найменування та призначення найважливіших частин та принцип дії робочих механізмів розрубувальних напівавтоматів та спеціалізованих пресів і правила керування ними;
      - призначення електродних пластин;
      - способи сортування та укладання;
      - види браку.

1.4. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розрубує акумуляторні пластини товщиною понад 2,2 мм на напівавтоматах та спеціалізованих пресах під керівництвом розрубника більш високої кваліфікації.

2.2. Готує пластини до розділу, розділяє та знімає.

2.3. Визначає тип електродів за їх зовнішнім виглядом.

2.4. Сортує та укладає пластини на платформу або в тару.

2.5. Змащує та чистить устаткування, яке обслуговує.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розрубник акумуляторних пластин 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.