Інструкція для посади "Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обплітальника проводів та кабелів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип дії обплітальних машин котушкового типу;
      - карти ескізів;
      - способи регулювання гальма;
      - методи контролю за якістю обплетення;
      - призначення та застосування контрольно-вимірювальних інструментів;
      - види браку та способи його усунення.

1.4. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обплітає проводи та кабелі волокнистими матеріалами на обплітальних машинах котушкового типу.

2.2. Підбирає та встановлює калібри, змінні шестірні згідно з картою ескізів.

2.3. Регулює гальма, натягнення на приймальних та віддавальних котушках.

2.4. Послідовно заправляє волокнистий матеріал крізь напрямні гачки, ролики, важелі блокування та закріпляє його на заготовці.

2.5. Контролює геометричні параметри обплітання контрольно-вимірювальними інструментами.

2.6. Запобігає перекрутці пасм ниток та просвітам під час накладання обплетення.

2.7. Бере участь у ремонті устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обплітальник проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.