Інструкція для посади "Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пресувальника електровугільних виробів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичну та електричну схеми пресів;
      - систему керування та регулювання пресів великої потужності;
      - будову та правила встановлення прес-форм складної конструкції;
      - причини спрацювання та поломок пресформ і заходи щодо їх запобігання;
      - правила роботи на устаткуванні при високих тисках;
      - будову та принцип роботи реєструючих приладів, рецептуру пресувальних порошків та компонентів;
      - технічні вимоги до пресувальних порошків та мас.

1.4. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Пресує металокерамічні, металографітові, вугільні та електрощіткові вироби та напівфабрикати на механічних та гідравлічних пресах потужністю понад 100 тонн, автоматах та напівавтоматах.

2.2. Заклацає струмоведучі проводи, накладення, прес-порошки та заготовки у нагріті та розбірні прес-форми.

2.3. Налагоджує прес на потрібний розмір виробу.

2.4. Регулює температуру, час витримки під тиском та повний тиск за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Визначає кількість підпресувань та їх розміри.

2.6. Запресовує проводи в тіло щітки.

2.7. Налагоджує преси, прес-форми, інструмент та пристрої в процесі робота.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник електровугільних виробів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.