Інструкція для посади "Мішальник вугільних мас 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мішальник вугільних мас 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мішальника вугільних мас 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип дії та способи підналагодження устаткування, яке обслуговує;
      - правила застосування контрольно-вимірювальних приладів;
      - способи виготовлення заварювальних мас;
      - правила розрахунку компонентів заварювальних мас та способи їх дозування;
      - правила регулювання температури маси та величини зазору між валками;
      - способи упакування, маркування та транспортування.

1.4. Мішальник вугільних мас 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мішальник вугільних мас 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мішальник вугільних мас 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мішальник вугільних мас 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє заварювальні маси за заданою рецептурою у змішувальних агрегатах та на поточних лініях.

2.2. Готує та дозує матеріали.

2.3. Періодично завантажує та розвантажує бігуни, вальці та змішувачі відповідно до розрахунку часу черговості.

2.4. Контролює та регулює температуру мас під час вальцювання, змішування та ущільнення.

2.5. Визначає ступінь готовності маси за часом перемішування та температурою за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Вивантажує, транспортує, упаковує та маркує масу.

2.7. Виявляє, усуває несправності окремих вузлів устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мішальник вугільних мас 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мішальник вугільних мас 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мішальник вугільних мас 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мішальник вугільних мас 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мішальник вугільних мас 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мішальник вугільних мас 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мішальник вугільних мас 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мішальник вугільних мас 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мішальник вугільних мас 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мішальник вугільних мас 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мішальник вугільних мас 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мішальник вугільних мас 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мішальник вугільних мас 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мішальник вугільних мас 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мішальник вугільних мас 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мішальник вугільних мас 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.