Інструкція для посади "Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - послідовність виконання операцій готування до лакування;
      - способи лакування електроізоляційних виробів та матеріалів, марки та властивості лаків, які застосовує;
      - методи завантаження відлакованих виробів та матеріалів у сушильні печі та встановлення їх у печах;
      - режими пічного сушіння;
      - методи визначення готовності виробів при повітряному сушінні;
      - керування обклеювальними машинами;
      - будову та правила користування пульверизаторами;
      - види браку та способи його запобігання.

1.4. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес одноразового та багаторазового лакування електроізоляційних виробів та матеріалів вручну методом занурювання, розпилення або пензлем.

2.2. Готує матеріали та вироби до лакування, розсортовує та очищає їх.

2.3. Готує лак, пристрої.

2.4. Готує робоче місце, вмикає вентиляцію.

2.5. Рівномірно лакує намотані вироби, ламелі, слюдяні електроізоляційні матеріали тощо у ванні методом занурювання, розпилення, поливу або за допомогою пензля.

2.6. Установлює відлаковані вироби на пристрій для повітряного сушіння або сушіння в спеціальних горизонтальних або вертикальних печах.

2.7. Обклеює папером жерсті на спеціальних машинах та сушить на конвеєрі з газовим, нафтовим або електричним обігріванням.

2.8. Чистить устаткування.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.