Інструкція для посади "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, правила експлуатації та принцип роботи виробів, які випробовує;
      - вимірювальний інструмент та прилади, які необхідні для випробувань;
      - прості схеми для вимірювання показань;
      - правила та способи вмикання в просту схему виробів, які випробовує;
      - основи знань з електротехніки;
      - режими проведення випробувань;
      - правила обслуговування установок випробувальної станції або дільниці;
      - правила транспортування та встановлення виробів.

1.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує допоміжні роботи до різних випробувань.

2.2. Транспортує вироби до місця випробувань.

2.3. Складає прості електричні, водяні та пневматичні схеми.

2.4. Установлює на випробувальний стенд вироби, які не потребують вивіряння.

2.5. Проводить прості виміри за готовою схемою.

2.6. Визначає пробивальну напругу взірців.

2.7. Ремонтує просте випробувальне устаткування.

2.8. Готує документацію та веде записи показань контрольно-вимірювальних приладів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Генератори синхронні - вмикання у мережу методом синхронізації.

5.2. Електроплитки та електропраски - випробування.

5.3. Елементи електронагрівальні трубчасті - перевірка ланцюга.

5.4. Машини електричні постійного та змінного струму - випробування обмоток.

5.5. Машини електричні постійного та змінного струму невеликої потужності - складання схеми, пуск та навантаження машин.

5.6. Схеми електричні для вимірювання опору обмоток постійним струмом методом вольтметра або амперметра - складання.

5.7. Схеми електричні для знімання характеристик холостого ходу та короткого замикання-складання.

5.8. Якорі електричних машин - випробування на міжвиткове замикання.