Інструкція для посади "Апаратник абсорбції 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник абсорбції 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника абсорбції 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему та технологічні процеси виробництва на дільницях, які обслуговуються;
      - фізико-хімічні властивості газів, абсорбуючих рідин та готового продукту, який отримується;
      - питомі норми витрат;
      - кінематичні схеми устаткування, яке обслуговується;
      - параметри технологічного режиму, правила та способи контролю і регулювання процесів, які обслуговуються;
      - правила вимикання та вмикання устаткування під час зупинки системи на ремонт і пуск її в роботу, стан резервного устаткування;
      - правила керування процесом з дистанційного пульта;
      - правила відбору проб;
      - державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник абсорбції 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник абсорбції 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник абсорбції 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник абсорбції 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес абсорбції у виробництвах етилового та ізопропілового спирту, слабкої азотної та фумарової кислот, капролактаму та інших продуктів з одночасним керівництво роботою апаратників, які зайняті абсорбцією, гідролізом, випарюванням, відгонкою та іншими суміжними процесами з метою забезпечення ритмічної та синхронної роботи відділення абсорбції.

2.2. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник абсорбції 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник абсорбції 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник абсорбції 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник абсорбції 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник абсорбції 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник абсорбції 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник абсорбції 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник абсорбції 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник абсорбції 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник абсорбції 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник абсорбції 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник абсорбції 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник абсорбції 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник абсорбції 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник абсорбції 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник абсорбції 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Абсорбція дивінілу спиртом з контактного газу з одночасним здійсненням керівництва роботою апаратників абсорбції та інших суміжних процесів.

5.2. Абсорбція етилену, пропілену, ізобутилену сірчаною кислотою у виробництві етилового та ізопропілового спирту з одночасним здійсненням керівництва роботою апаратників абсорбції та інших суміжних процесів.

5.3. Водна і лужна абсорбція у виробництві капролактаму з одночасним, керівництвом роботою апаратників абсорбції та інших суміжних процесів.

5.4. Водна і лужна абсорбція у виробництві слабкої та фумарової кислот.

5.5. Осушування (збезводнювання) брому, який містить у собі воду та органічні домішки, - абсорбція води та очищення від органічних домішок сірчаною кислотою та доведення вмісту води та органічних домішок до норм, які передбачені державними стандартами.