Інструкція для посади "Контролер-приймальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер-приймальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вади і дефекти всіх видів фольги і причини їх утворення;
      - правила визначення товщини накладання шарів фольги на квадрантних вагах та шляхом змивання, якість фольги шляхом тиснення на будь-яких палітурних матеріалах, температурного режиму для тиснення фольги;
      - будову устаткування і приладів та правила їх обслуговування;
      - прийоми ведення робіт з сортування та пакування фольги;
      - правила ведення обліку виробітку робітниками зміни.

1.4. Контролер-приймальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер-приймальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер-приймальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер-приймальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє товщину шару накладання кольорових суспензій, бронзового та алюмінієвого покриттів та ґрунту на плівці за допомогою квадрантних вагів.

2.2. Періодично перевіряє якість фольги тисненням на позолотному пресі.

2.3. Підбирає і додержується температурного режиму, чистить та змазує позолотний прес.

2.4. Контролює роботу з упакування та сортування фольги.

2.5. Перевіряє якість сортування оглядом перших 5-7 метрів від кожного рулону.

2.6. Виписує етикетки для ящиків з готовою продукцією, складає та оформляє відомість на здавання фольги за день, записує у журналі виробітку кількість фольги, яка надійшла і здана на склад.

2.7. Перевіряє наявність залишків фольги на дільниці.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер-приймальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер-приймальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер-приймальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер-приймальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер-приймальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер-приймальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер-приймальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер-приймальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер-приймальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер-приймальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер-приймальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер-приймальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер-приймальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер-приймальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер-приймальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер-приймальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.