Інструкція для посади "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості обладнання, що обслуговується;
      - технічні умови на його виготовлення;
      - приймання і монтаж;
      - порядок організації робіт з випробування систем автоматики за технічними режимами;
      - правила взаємоув'язки положення обладнання із суміжними пристроями, систему допусків, посадок та позначення їх на кресленнях;
      - читання креслень;
      - будову та експлуатацію посудин, що працюють під тиском;
      - технічні характеристики обладнання, що обслуговується, принципові схеми ланцюгів телеавтоматики і телесигналізації, електричні норми обладнання та каналів телеавтоматики;
      - правила налагодження та регулювання складних контрольно-вимірювальних приладів;
      - конструкції, ремонт, налагодження і правила обслуговування затворів усіх типів;
      - прийоми виконання такелажних і простих зварювальних робіт;
      - порядок організації робіт з монтажу і демонтажу металоконструкцій;
      - дистанційне керування і заблокування з ним пристрою сигналізації, централізації та блокування;
      - будову колії;
      - способи відновлення та зміцнення спрацьованих деталей;
      - розташування приладів схеми гідрокомунікації, схеми дистанційного керування, блокування та електроживлення;
      - причини виникнення неполадок в роботі обладнання та способи їх усунення.

1.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне обслуговування, ремонтує та налагоджує насоси, вентилятори, клапани, датчики роботи командної сигналізації та керування мережею, об'єктом.

2.2. Регулює співвісність валів, гвинтових опор, редукторів конічних, черв'ячних.

2.3. Перевіряє блоки пам'яті за допомогою спеціальної апаратури на відеотерміналах на стендах, габарити наближення обладнання після закінчення робіт.

2.4. Виконує складні такелажні роботи з демонтажу окремих вузлів.

2.5. Виконує слюсарні роботи по 6-7 квалітетах (1-2 класах точності).

2.6. Замінює фільтри.

2.7. Прокладає кабелі та підключає їх до кінцевих вимикачів та електродвигунів.

2.8. Ремонтує, регулює, налагоджує схеми місцевого автоматичного керування.

2.9. Керує обладнанням у різних технологічних режимах.

2.10. Працює на електровимірювальних та регулювальних блоках.

2.11. Керує та проводить випробування у різних технологічних режимах.

2.12. Ремонтує, налагоджує, регулює датчики різних систем, електронних блоків та електропускової апаратури, що використовується у ланцюгах дистанційного керування.

2.13. Випробовує обмотки електродвигунів та такелажного обладнання.

2.14. Робить монтаж і юстирування особливо точних і складних приладів.

2.15. Виявляє та усуває дефекти у роботі приладів.

2.16. Перераховує електричні прилади на інші границі виміру.

2.17. Проводить вимірювання електричних характеристик обладнання, що обслуговується, та апаратури автоматики.

2.18. Складає випробні схеми для перевірки та налагодження схем телеавтоматики.

2.19. Робить монтаж обладнання телеавтоматики.

2.20. Виявляє дефекти і причини спрацювання деталей шляхом огляду апаратури телеавтоматики на місці встановлення.

2.21. Робить ревізію, ремонт і налагодження рейкоконтактної апаратури.

2.22. Обслуговує, ремонтує та утримує в справному стані затвори всіх типів, крім нетипових.

2.23. Навчає на практиці керувати затворами всіх типів залучених працівників інших служб.

2.24. Ремонтує і налагоджує гідроприводи, запірну і запобіжну арматуру, золотникові перемикачі та швидкохідні гідравлічні насоси.

2.25. Перевіряє сполучення затворів з пристроями колії.

2.26. Складає і веде технічну документацію на відремонтоване обладнання.

2.27. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.28. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.