Інструкція для посади "Сигналіст 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сигналіст 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сигналіста 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила і норми з охорони праці, технічно-розпорядчий акт та технологічний процес роботи станції в частині, яка стосується його роботи;
      - принцип роботи гальмових пристроїв і правила їх експлуатації, будову гальмових башмаків та правила користування ними, розташування стрілкових переводів та ізолюючих дільниць;
      - основні знання про будову централізованих стрілок та правила переведення їх курбелем;
      - поїзні сигнали і порядок позначення ними хвоста поїзда;
      - переносні, ручні та звукові сигнали, сигнальні знаки;
      - схеми загородження сигналами та сигнальними знаками місць проведення колійних робіт і знімних рухомих одиниць;
      - порядок установлення та знімання сигналів, сигнальних знаків та петард;
      - порядок користування переносним телефонним зв'язком або переносними радіостанціями.

1.4. Сигналіст 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сигналіст 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сигналіст 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сигналіст 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Закріплює вагони і поїзди, що стоять на коліях, гальмовими башмаками (гальмовими пристроями) за порядком і нормами, які встановлені технічно-розпорядчим актом станції, вилучає гальмові башмаки - у разі огородження поїздів установленими сигналами з виконанням маневрових робіт на станціях магістрального залізничного транспорту.

2.2. Подає звукові і видимі сигнали під час приймання, відправлення, пропускання поїздів та здійсненні маневрових робіт.

2.3. Здійснює облік наявності на робочому місці гальмових башмаків і контролює їх справність.

2.4. Перевіряє зайнятість колії, переводить курбелем централізовані стрілки, перевіряє правильність приготування маршруту у разі приймання, відправлення та пропускання поїздів в умовах порушення роботи пристроїв сигналізації, централізації та блокування.

2.5. Навішує та знімає сигнали для позначення хвоста поїзда.

2.6. Установлює та охороняє переносні сигнали та петарди, встановлює сигнальні знаки, які загороджують місце проведення колійних робіт.

2.7. Стежить за поїздами, які перебувають у русі і своєчасно подає звукові та видимі сигнали керівникові колійних робіт.

2.8. Знімає сигнали загороджень та петард з дозволу керівника колійних робіт.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сигналіст 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сигналіст 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сигналіст 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сигналіст 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сигналіст 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сигналіст 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сигналіст 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сигналіст 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сигналіст 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сигналіст 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сигналіст 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сигналіст 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сигналіст 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сигналіст 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сигналіст 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сигналіст 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.