Інструкція для посади "Майстер з добування нафти, газу та конденсату", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з добування нафти, газу та конденсату" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні матеріали, які стосуються робіт з видобутку нафти, газу і газового конденсату;
      - правила з експлуатації свердловин, наземного устаткування, споруд і комунікацій;
      - технологію ведення робіт;
      - чинні положення з оплати праці і форми матеріального заохочення;
      - економіку та організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер з добування нафти, газу та конденсату призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з добування нафти, газу та конденсату підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з добування нафти, газу та конденсату керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з добування нафти, газу та конденсату під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничою діяльністю бригади з видобутку нафти, газу та газового конденсату і бригадами-суміжниками, які працюють за єдиним нарядом.

2.2. Забезпечує виконання завдань з видобутку нафти, газу та газового конденсату, підвищення продуктивності праці.

2.3. Забезпечує і контролює дотримання технологічних режимів роботи свердловин та об'єктів, оперативно виявляє причини порушень та усуває їх.

2.4. Організовує обслуговування свердловин та інших виробничих об'єктів і комунікацій.

2.5. Вживає заходів щодо скорочення простоїв свердловин.

2.6. Проводить підготовчу роботу на свердловинах під час передавання їх у ремонт та оформлює акти на прийняття та здавання свердловин.

2.7. Здійснює контроль за прийняттям свердловин із ремонту.

2.8. Забезпечує якість підготовки нафти та газу для подачі їх в магістральний трубопровід або безпосередньо споживачу.

2.9. Бере участь у виконанні складних і небезпечних робіт.

2.10. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання ланкам і окремим робітникам відповідно до графіків виробництва.

2.11. Контролює використання матеріалів, палива, електроенергії.

2.12. Забезпечує контроль за якістю робіт, які виконуються членами бригад з видобутку нафти, газу та газового конденсату та бригад-суміжників за єдиним нарядом, за економним використанням електроенергії, палива, матеріалів, інструменту.

2.13. Своєчасно складає і подає заявки на необхідну техніку, матеріали, інструменти.

2.14. Бере участь у розробленні нових і удосконаленні діючих технологічних процесів.

2.15. Вживає заходів щодо запобігання браку та підвищення якості робіт.

2.16. Сприяє розвитку суміщення професій, розширенню зон обслуговування і застосування інших прогресивних форм організації праці.

2.17. Аналізує результати виробничої діяльності бригад.

2.18. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів і веде встановлену документацію.

2.19. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників, навчання їх іншим та суміжним професіям.

2.20. Здійснює виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з добування нафти, газу та конденсату має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з добування нафти, газу та конденсату має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з добування нафти, газу та конденсату має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з добування нафти, газу та конденсату має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з добування нафти, газу та конденсату має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з добування нафти, газу та конденсату має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з добування нафти, газу та конденсату має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з добування нафти, газу та конденсату має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з добування нафти, газу та конденсату має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з добування нафти, газу та конденсату несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з добування нафти, газу та конденсату несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з добування нафти, газу та конденсату несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з добування нафти, газу та конденсату несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з добування нафти, газу та конденсату несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з добування нафти, газу та конденсату несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з добування нафти, газу та конденсату несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.