Інструкція для посади "Монтажник негатива I категорія", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник негатива I категорія" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією монтажника негатива II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - режисерський сценарій;
      - техніку монтажу широкоекранних, широкоформатних, панорамних, стереоскопічних фільмів;
      - технологію обробки плівки, нормативну документацію;
      - технологію виробництва фільмів;
      - правила трудового розпорядку, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Монтажник негатива I категорія призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник негатива I категорія підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник негатива I категорія керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник негатива I категорія під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає і перевіряє негатив на монтажному столі.

2.2. Класифікує негатив.

2.3. Монтує негатив за позитивом чорно-білих, кольорових, широкоекранних, широкоформатних, панорамних, стереоскопічних фільмів.

2.4. Монтує встановлювальні ролики.

2.5. Монтує магнітні фонограми як за синхронними номерами, так і на слух.

2.6. Складає синхронні паспорти.

2.7. Проводить роботи як провідний монтажник.

2.8. Монтує проби акторів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник негатива I категорія має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник негатива I категорія має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник негатива I категорія має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник негатива I категорія має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник негатива I категорія має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник негатива I категорія має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник негатива I категорія має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник негатива I категорія має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник негатива I категорія має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник негатива I категорія несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник негатива I категорія несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник негатива I категорія несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник негатива I категорія несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник негатива I категорія несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник негатива I категорія несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник негатива I категорія несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.