Інструкція для посади "Фільмоперевіряльник II категорія", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фільмоперевіряльник II категорія" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фільмоперевіряльника III категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на фільмокопії;
      - правила технічної експлуатації фільмокопій;
      - методи звіряння фільмокопій з монтажними аркушами;
      - техніку підклеювання перфораційних доріжок;
      - будову, принцип дії та правила експлуатації столу для звукоперевірки та ультразвукової машини.

1.4. Фільмоперевіряльник II категорія призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фільмоперевіряльник II категорія підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фільмоперевіряльник II категорія керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фільмоперевіряльник II категорія під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає технічний стан нових 70-мм, 35-мм широкоформатних, широкоекранних і стереоскопічних фільмокопій окремо по кожній частині на підставі перевірки стану поверхні плівки, перфорації, метражу, кількості і якості склейок, синхронності, геометричних розмірів, густини зображення і фонограми.

2.2. Контролює відповідність ракордів діючим нормативно-технічним вимогам.

2.3. Визначає технічний стан фільмокопій після реставрації і тих, що перебувають в експлуатації.

2.4. Установлює технічні категорії кожної частини фільмокопії.

2.5. Підклеює, за необхідності, перфораційні доріжки фільмокопій, що перебувають в експлуатації.

2.6. Чистить фільмокопії на ультразвуковій машині.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фільмоперевіряльник II категорія має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фільмоперевіряльник II категорія має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фільмоперевіряльник II категорія має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фільмоперевіряльник II категорія має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фільмоперевіряльник II категорія має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фільмоперевіряльник II категорія має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фільмоперевіряльник II категорія має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фільмоперевіряльник II категорія має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фільмоперевіряльник II категорія має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фільмоперевіряльник II категорія несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фільмоперевіряльник II категорія несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фільмоперевіряльник II категорія несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фільмоперевіряльник II категорія несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фільмоперевіряльник II категорія несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фільмоперевіряльник II категорія несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фільмоперевіряльник II категорія несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.