Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову автоматичних та ручних телефонних станцій, звукозаписуючих пристроїв, радіоелектронних засобів та вимірювальних приладів, що застосовуються для вимірювання та захисту кабелів, від електрокорозії;
      - норми, правила, та порядок технічного обслуговування і ремонту апаратури.

1.4. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Технічно обслуговує та ремонтує проміжні пункти вибірного зв'язку, дуплексних підсилювачів, погоджуючих пристроїв платформних та групових вокзальних покажчиків відправлення пасажирських поїздів, електрокомпостерів, квиткодрукуючих машин та розмінних автоматів.

2.2. Технічно обслуговує та ремонтує міжміські кабельні магістралі.

2.3. Виміряє електричні параметри ліній зв'язку і пристроїв захисту кабелів від корозії.

2.4. Визначає місця пошкодження у кабелях.

2.5. Проводить монтажно-паяльні роботи кабельних магістралей.

2.6. Ремонтує вводно-комутаційні пристрої.

2.7. Проводить електричне та механічне настроювання, ремонтує, регулює електромеханічні, радіотехнічні прилади та апаратуру.

2.8. Регулює джерела живлення.

2.9. Настроює і електрично регулює блоки підсилювачів.

2.10. Перевіряє частотну характеристику відтворення та опору ізоляції магнітних головок.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.