Інструкція для посади "Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні процеси виробництва хлібобулочних і кондитерських виробів;
      - рецептури на вироби, що виготовляються;
      - норми витрат сировини;
      - умови зберігання та транспортування основної та додаткової сировини;
      - державні стандарти на сировину;
      - методи оцінки якості сировини;
      - будову всіх механізмів та приладів установки безтарного зберігання та транспортування сировини;
      - схеми комунікацій руху різних видів сировини.

1.4. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає, зберігає, транспортує і підготовлює до виробництва борошно, цукор та інші види сировини до 10 т за зміну.

2.2. Приймає сировину з автоборошновоза з пульта дистанційного керування.

2.3. Контролює і спостерігає за рухом сировини у відповідні силоси або інші місткості і на виробництво.

2.4. Періодично вмикає устаткування борошняних ліній у роботу для подавання у виробництво окремих сортів борошна.

2.5. Регулює режим роботи дозаторів для забезпечення заданих співвідношень борошна різних сортів та інших видів сировини.

2.6. Веде облік необхідної кількості сировини для забезпечення безперебійного виробничого процесу випікання хліба та іншої продукції.

2.7. Веде облік борошна, цукру й інших видів сировини за сортами.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор установки безтарного зберігання сировини 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.