Інструкція для посади "Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника комбікормового виробництва 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію процесів дроблення шроту, макухи та іншої сировини, сепарування сировини, дозування мінералів, сушіння солі та крейди;
      - порядок затарювання продукції на всіх типах ваговибійних апаратів, окрім автоматичних карусельних установок;
      - правила зашивання мішків з готовою продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками;
      - правила заповнення силосів та подавання продуктів;
      - будову та принцип роботи дробарок, сепараторів, тарілчастих дозаторів, сушарок для солі та крейди, фільтрів, ваговибійних апаратів, окрім автоматичних карусельних установок, та іншого аналогічної складності обслуговуваного устаткування;
      - види сит та правила їх заміни;
      - способи виявлення та усунення несправностей у роботі обслуговуваного устаткування;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічні процеси дроблення шроту, макухи та іншої сировини; сепарування, дозування мінералів на тарілчастих дозаторах, сушіння солі, крейди; затарювання готової продукції в мішки на всіх типах ваговибійних апаратів, окрім автоматичних карусельних установок.

2.2. Зашиває мішки з продукцією на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками.

2.3. Приймає, переміщує сировину, розподіляє її по силосах з урахуванням якості продукції за допомогою всіх видів транспортерів.

2.4. Завантажує та вивантажує продукти та сировину з місткостей.

2.5. Обслуговує, спостерігає та контролює роботу дробарок, сепараторів, тарілчастих дозаторів, сушарок для солі та крейди, транспортерів усіх видів, фільтрів, навантажувально-розвантажувальних пристроїв, ваговибійних апаратів усіх типів, окрім автоматичних карусельних установок, мішкозашивальних машин на лініях, оснащених автоматичними карусельними установками та іншого аналогічної складності обслуговуваного устаткування.

2.6. Спостерігає за заповненням та випусканням зерна із силосів.

2.7. Перевіряє правильність відважок, додержання стандартної ваги мішків з продукцією.

2.8. Замінює сита на дробарках та сепараторах.

2.9. Налагоджує та регулює роботу обслуговуваного устаткування.

2.10. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання продукту.

2.11. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування.

2.12. Забезпечує нормальний санітарний стан робочих зон та обслуговуваного устаткування.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник комбікормового виробництва 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.