Інструкція для посади "Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - єдині технічні правила ведення бурових робіт;
      - принцип роботи бурових установок;
      - правила, методи, терміни змащування бурового обладнання;
      - призначення пристроїв малої механізації і контрольно-вимірювальних приладів;
      - призначення бурового розчину;
      - способи його приготування;
      - призначення системи очищення і приготування бурового розчину, а також обладнання, яке пов'язане з цим процесом.

1.4. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у технологічному процесі буріння свердловин глибиною до 1500 м включно на нафту, газ, термальні, йодобромні води та інші корисні копалини установками глибокого буріння.

2.2. Бере участь у пуску бурової установки під керівництвом бурильника.

2.3. Готує, обважнює і здійснює хімічне оброблення бурового розчину.

2.4. Очищує і змащує бурове обладнання, інструмент і веде контроль за циркуляцією розчину.

2.5. Очищує жолобну систему, вібросито від вибуреної породи.

2.6. Здійснює дрібний ремонт укриття, настилів і огорожі приймального моста, підлоги бурової, циркуляційної системи та інших споруд.

2.7. Заміряє і шаблонує обсадні труби.

2.8. Бере участь в освоєнні експлуатаційних і випробуванні розвідувальних свердловин, у приготуванні різних паст і рідин, у ліквідації ускладнень, аварій, в обладнанні устя свердловини герметизувальними пристроями, в укладанні обсадних труб на містки, у цементуванні обсадних колон, установленні і розбурюванні цементних мостів, у монтажі, демонтажі і транспортуванні бурової установки.

2.9. Виконує заключні роботи і профілактичний ремонт бурового обладнання.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ (другий) 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.