Інструкція для посади "Технік з фізичного захисту II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з фізичного захисту II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодший спеціаліст - стаж роботи за професією техніка з фізичного захисту - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали з експлуатації обладнання фізичного захисту;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - правила радіаційної безпеки;
      - правила запобігання нещасним випадкам у процесі експлуатації обладнання фізичного захисту;
      - план дії у випадку радіаційної аварії;
      - виробничу структуру підприємства, електричні, електронні технологічні схеми обладнання фізичного захисту;
      - експлуатаційні характеристики і правила технічної експлуатації основного й допоміжного устаткування фізичного захисту;
      - територіальне розташування приміщень та місць, де знаходиться обладнання фізичного захисту;
      - систему планово-запобіжного ремонту;
      - систему нарядів та допусків для проведення робіт, правила його технічної експлуатації.

1.4. Технік з фізичного захисту II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з фізичного захисту II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з фізичного захисту II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з фізичного захисту II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасне усунення несправностей обладнання фізичного захисту, ремонт і налагодження устаткування систем керування фізичного захисту та контроль за забезпеченням параметрів і характеристик фізичного захисту.

2.2. Забезпечує надійністю перепускного та внутрішньооб'єктного режимів, дієздатності інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту об'єкта.

2.3. Проводить обхід основного, допоміжного обладнання фізичного захисту.

2.4. Забезпечує допуск персоналу АЕС, відряджених для роботи, та відвідувачів у захищену зону об'єкта.

2.5. Здійснює оформлення документів для проведення спеціальних перевірок з надання допуску фізичним особам до особливих робіт на ядерних установках та з ядерними матеріалами.

2.6. Бере участь у заходах, спрямованих на організацію надійного фізичного захисту об'єкта із застосуванням інженерно-технічних засобів, які забезпечують запобігання неконтрольованому та несанкціонованому проникненню на територію об'єкта та в зони обмеженого доступу.

2.7. Бере участь у вивченні виробничо-технічного процесу з метою виявлення та закриття шляхів несанкціонованого проходу у зони обмеження доступу сторонніх осіб.

2.8. Вносить пропозиції щодо запобігання та усунення порушень режиму.

2.9. У разі виявлення грубих порушень вживає термінових заходів з метою їх усунення.

2.10. Забезпечує дотримання правил радіаційної та пожежної безпеки, охорони праці.

2.11. Дотримується у роботі принципів культури безпеки та постійно підвищує свій професійний рівень.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з фізичного захисту II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з фізичного захисту II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з фізичного захисту II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з фізичного захисту II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з фізичного захисту II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з фізичного захисту II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з фізичного захисту II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з фізичного захисту II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з фізичного захисту II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з фізичного захисту II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з фізичного захисту II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з фізичного захисту II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з фізичного захисту II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з фізичного захисту II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з фізичного захисту II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з фізичного захисту II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.