Інструкція для посади "Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову устаткування, яке застосовує, спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів середньої складності;
      - послідовність виготовлення елементів, секцій, груп, комплектів живлення та батарей;
      - монтажні та принципові схеми;
      - технологічні процеси складання та монтажу джерел струму в межах роботи, яку виконує;
      - технологічні режими сушіння, температури, паяння тощо.

1.4. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні операції зі складання ртутно-цинкових елементів та магнієвих батарей в умовах серійного виробництва та операції середньої складності з комплектування та складання хімічних та фізичних джерел струму (елементів, секцій, батарей та комплектів живлення) в умовах дрібносерійного та індивідуального виробництва.

2.2. Виконує складальні операції відповідно до електричних схем та креслень.

2.3. Складає елементи із застосуванням точкового зварювання.

2.4. Перевіряє опір ізоляції електрорушійної сили, сили струму.

2.5. Виконує прості операції з комплектування та складання фізичних та хімічних джерел струму в умовах дослідного виробництва.

2.6. Проводить електромонтажні роботи за кресленнями, принциповими схемами відповідно до керівних технічних матеріалів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.