Інструкція для посади "Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обмотувальника елементів електричних машин 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, правила експлуатації та способи підналагодження верстатів, які обслуговує;
      - можливу густину струму під час нагрівання секцій;
      - будову універсальних та спеціальних пристроїв;
      - кругові та розгорнені схеми з'єднання обмоток;
      - температуру розм'якшення та плавлення компаунду;
      - способи паяння;
      - види припоїв та їх властивості;
      - найменування, маркування та властивості ізолювальних матеріалів;
      - креслення ізоляційних деталей;
      - схеми укладання обмоток на верстаті.

1.4. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обмотує елементи електричних машин середньої складності.

2.2. Послідовно формує лобові частини обмоток Установлює міжфазні прокладки.

2.3. З'єднує кінці обмотки з ізолювальними трубочками.

2.4. Скручує та паяє місця з'єднань.

2.5. Ув'язує вивідні кінці та лобові частини обмоток Установлює обмоткотримальні кінці з вивірянням за секцією.

2.6. З'єднує секції для підігрівання струмом.

2.7. Закріпляє укладену обмотку та ув'язує секції обмоткотримальними кінцями.

2.8. Кріпить дистанційні прокладки до лобової частини обмотки.

2.9. З'єднує обмотки якоря з колекторами.

2.10. Клинує півники дерев'яними та контактними клинцями.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обмотувальник елементів електричних машин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Статори електричних машин для вбудованих двигунів - обмотування проводів з теплостійкою та маслостійкою ізоляцією.

5.2. Статори електричних машин з напівзакритим пазом, вбудовані в корпус спеціального водозапускального виконання - обмотування проводом зі спеціальною тонкостійкою ізоляцією.

5.3. Статори машин з напівзакритим пазом - обмотування напівжорсткими секціями.

5.4. Якорі генераторів та статорів - обмотування проводом.