Інструкція для посади "Технік з радіонавігації II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з радіонавігації II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з радіонавігації - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують технічне обслуговування та експлуатацію засобів радіонавігації;
      - інструкції з резервування технічних засобів;
      - структурну схему об'єкта та взаємодію всіх його ланок;
      - принципові та монтажні схеми закріпленого обладнання;
      - схеми електроживлення радіотехнічного обладнання об'єкта;
      - правила та норми охорони праці, протипожежної безпеки, вимоги режиму, основи трудового законодавства.

1.4. Технік з радіонавігації II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з радіонавігації II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з радіонавігації II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з радіонавігації II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує працездатність засобів радіонавігаційного забезпечення та джерел електроживлення; здійснює роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання, з удосконалення радіонавігаційного забезпечення.

2.2. Проводить монтаж, налагодження обладнання.

2.3. У разі виникнення відмов та несправностей у роботі обладнання забезпечує його резервування та виконує ремонтно-відновлювальні роботи.

2.4. Стежить за економним використанням запасних частин, матеріалів та енергоресурсів.

2.5. Надає дані про витрати та потреби у експлуатаційних матеріалах та запасних частинах.

2.6. Оформлює встановлену технічну документацію.

2.7. Бере участь у впровадженні заходів, які спрямовано на підвищення рівня надійності роботи обладнання, підвищення продуктивності праці.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з радіонавігації II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з радіонавігації II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з радіонавігації II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з радіонавігації II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з радіонавігації II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з радіонавігації II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з радіонавігації II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з радіонавігації II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з радіонавігації II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з радіонавігації II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з радіонавігації II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з радіонавігації II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з радіонавігації II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з радіонавігації II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з радіонавігації II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з радіонавігації II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.