Інструкція для посади "Старший бортовий радист авіаційного загону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший бортовий радист авіаційного загону" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Наявність свідоцтва бортрадиста цивільної авіації I класу. Стаж роботи за професією бортрадиста - не менше 5 років. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують роботу з забезпечення радіозв'язку повітряного судна цивільної авіації, положення про відповідну службу;
      - правила визнання робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - правила технічної експлуатації та експлуатації відповідно до керівництва з льотної експлуатації електро-, радіо- і світлотехнічного устаткування повітряного судна, роботу бортових радіозасобів і засобів двостороннього радіозв'язку, фразеологію радіообміну і правил ведення радіозв'язку.

1.4. Старший бортовий радист авіаційного загону призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший бортовий радист авіаційного загону підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший бортовий радист авіаційного загону керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший бортовий радист авіаційного загону під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою бортрадистів загону.

2.2. Виконує перевірку роботи бортрадистів та екіпажів у виробничих умовах, контролює передпольотну підготовку екіпажів та правильність експлуатації радіообладнання у польоті.

2.3. Керує підготовкою бортових радистів до самостійної роботи, бере участь у підготовленні екіпажів до дії в особливих умовах польотів.

2.4. Перевіряє теоретичні знання та практичні навички льотного складу з питання технічної експлуатації радіообладнання перед допуском до самостійних польотів, бере участь в атестуванні льотного складу.

2.5. Проводить з екіпажами, вивчення регламентів радіосвітлозабезпечення польотів, інструкції з експлуатації бортових радіоустановок.

2.6. Проводить навчання та тренування екіпажів на вміння визначати та виправляти в польоті несправності в обладнанні зв'язку.

2.7. Контролює внесення змін в регламенти засобів радіозв'язку та радіосвітлотехнічного забезпечення польотів.

2.8. Оформлює документацію на допуск бортових радистів до самостійних польотів та періодичних перевірок екіпажів.

2.9. Своєчасно передає командиру повітряного судна вказівки органів КПР і метеорологічну інформацію.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший бортовий радист авіаційного загону має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший бортовий радист авіаційного загону має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший бортовий радист авіаційного загону має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший бортовий радист авіаційного загону має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший бортовий радист авіаційного загону має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший бортовий радист авіаційного загону має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший бортовий радист авіаційного загону має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший бортовий радист авіаційного загону має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший бортовий радист авіаційного загону має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший бортовий радист авіаційного загону несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший бортовий радист авіаційного загону несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший бортовий радист авіаційного загону несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший бортовий радист авіаційного загону несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший бортовий радист авіаційного загону несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший бортовий радист авіаційного загону несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший бортовий радист авіаційного загону несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.