Інструкція для посади "Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією оператора авіаційного електрозв'язку 2 класу - не менше 2 років. Вміння здійснювати завантаження персональної електронно-обчислювальної машини, користуватися усіма можливостями програмного забезпечення автоматизованої системи обробки телеграфних повідомлень. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, основи трудового законодавства, Правила зв'язку, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують роботу на каналах авіаційного наземного електрозв'язку;
      - інструкції з резервування обладнання;
      - схему організації мережі електрозв'язку;
      - методи забезпечення безпомилкового та своєчасного оброблення телеграфної інформації;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки, вимоги режиму.

1.4. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує обмін та оброблення телеграфної інформації на каналах авіаційного наземного електрозв'язку за встановленою схемою та розпорядком з дотриманням вимог Правил авіаційного електрозв'язку.

2.2. Користується, керує апаратурою та обладнанням електрозв'язку.

2.3. Здійснює резервування обладнання у встановленому порядку.

2.4. Веде встановлену документацію станції авіаційного електрозв'язку.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор авіаційного електрозв'язку 1 класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.