Інструкція для посади "Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією скручувальника виробів кабельного виробництва 2 розраду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип дії одноліхтарних та сигарних машин, зварювальних апаратів;
      - марки, перетини жил;
      - технологічні інструкції зі скручування;
      - способи визначення відстані скручування;
      - призначення та застосування контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Скручує жили проводів та кабелів перетином понад 10 мм до 16 мм на сигарних та одноліхтарних машинах.

2.2. Скручує стренги та шнури.

2.3. Підбирає та встановлює змінні шестірні, за відстанню скручування, калібри за розмірами кабелю, лінійною швидкістю та напрямом скручування.

2.4. Регулює рівномірне натягнення дроту, перевіряє обтиснення калібрів.

2.5. Зрощує дріт та стренги на електрозварювальному апараті.

2.6. Перевіряє розміри жил та кабелів контрольно-вимірювальними приладами.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Скручувальник виробів кабельного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.