Інструкція для посади "Емалювальник дроту 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Емалювальник дроту 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією емалювальника дроту 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила налагодження емальагрегату;
      - способи проведення всіх видів випробувань мікронного емальдроту;
      - будову та принцип дії особливо складних електронних приладів;
      - вимоги до готового емальпроводу та до якості спеціальної тари.

1.4. Емалювальник дроту 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Емалювальник дроту 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Емалювальник дроту 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Емалювальник дроту 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Емалює круглий дріт з діаметром менше 0,02 мм на емальагрегатах.

2.2. Підбирає та перевіряє якість спеціальної тари.

2.3. Послідовно заправляє дріт у вузли емальагрегату спеціальним пневматичним пристроєм.

2.4. Регулює ступінь відпалу емальпроводу, величину подавання лаку, товщину накладання емальплівки шляхом підігрівання лакового вузла та рівномірного його нанесення за допомогою електронних блоків.

2.5. Контролює електричний опір голого та емальованого дроту, кількість мікропор у ізоляції по всій довжині проводу особливо складними електронними приладами.

2.6. Налагоджує агрегат.

2.7. Веде журнал готової продукції.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Емалювальник дроту 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Емалювальник дроту 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Емалювальник дроту 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Емалювальник дроту 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Емалювальник дроту 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Емалювальник дроту 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Емалювальник дроту 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Емалювальник дроту 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Емалювальник дроту 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Емалювальник дроту 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Емалювальник дроту 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Емалювальник дроту 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Емалювальник дроту 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Емалювальник дроту 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Емалювальник дроту 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Емалювальник дроту 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.