Інструкція для посади "Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову автоматичної лінії;
      - правила заправляння дроту;
      - конструкції жил, які ізолює;
      - Державні стандарти та технічні умови на вироби;
      - марки ізоляційних матеріалів;
      - призначення та застосування контрольно-вимірювального інструменту.

1.4. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде окремі операції процесу виготовлення ізольованих пластмасою струмопровідних жил на автоматичній лінії.

2.2. Оглядає та перевіряє якість заготовки з кольорових металів, пластмас, емульсії.

2.3. Заправляє дріт крізь волочильну машину, приставку випалу, екструдер.

2.4. Підбирає та встановлює маршрути волочіння, дорну та матриць.

2.5. Заміняє віддавальні та приймальні контейнери або бухти зі зварюванням кінців дроту, контролює геометричні параметри заготовки та ізольованої жили контрольно-вимірювальним інструментом.

2.6. Заповнює маршрутну документацію.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор автоматичної лінії для виготовлення ізольованих жил 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.