Інструкція для посади "Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією просочувальника електротехнічних виробів 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги до просочених виробів;
      - будову, призначення, правила налагодження та експлуатації яро сочу вального та сушильного устаткування, яке застосовує;
      - технологічні процеси просочування та сушіння;
      - лаки, компаунди, емалі, електроліти, розріджувачі та інші просочувальні матеріали, які застосовує, їх властивості, призначення та правила поводження з ними.

1.4. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує процес просочування деталей, виробів та матеріалів методом пульверизації з наступним сушінням у шафах.

2.2. Просочує та сушить котушки електричних машин та апаратів в автоклавах.

2.3. Виконує компаундування котушок електричних машин та апаратів.

2.4. Просочує та сушить трансформатори невеликих габаритів.

2.5. Визначає якість просочування деталей та виробів методами зовнішнього огляду та на додаток до ваги.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Просочувальник електротехнічних виробів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Заготовки електрощіткові - просочування у розчині бакелітового лаку, у спирті.

5.2. Котушки полюсів електричних машин - покривання емаллю.

5.3. Папір азбестовий, бакелітовий, кабельний та телефонний, бавовняні тканини, склотканини та інші ізоляційні матеріали - просочування.

5.4. Плити азбестоцементні - просочування та сушіння.

5.5. Ротори, статори та якорі електричних машин - просочування спеціальними лаками та покривання емалями.