Інструкція для посади "Складальник трансформаторів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник трансформаторів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника трансформаторів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, принцип дії та процес складання потужних трансформаторів;
      - схеми з'єднання відводів трансформаторів до третього габариту;
      - призначення, властивості ізоляційних та струмопровідних частин трансформаторів;
      - способи розмічання складних вузлів та деталей;
      - основні знання з технічного креслення;
      - методи слюсарно-складальних робіт;
      - інструмент робочий та вимірювальний, який застосовує;
      - надійність та довговічність трансформаторів, які випускаються, залежно від якості виконання виробничих операцій у процесі складання;
      - електричні характеристики трансформаторів, які складаються;
      - конструкцію пристроїв для випробування трансформатора на герметичність.

1.4. Складальник трансформаторів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник трансформаторів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник трансформаторів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник трансформаторів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з першого, другого та третього складання силових трансформаторів потужністю до 16000 кВА, напругою 110 кВ.

2.2. Виконує роботи з першого, другого та третього складання трансформаторів з регулюванням напруги під навантаженням та трансформаторів з алюмінієвими обмотками потужністю 6300 кВА та вище, напругою 15, 20, 27, 33, 35 кВ.

2.3. Виконує повне складання з додатковим регулюванням спеціальних трансформаторів малої потужності.

2.4. Виконує роботи з першого, другого та третього складання електропічних трансформаторів потужністю до 6300 кВА та вище, напругою 6-10 кВ.

2.5. Складає реакторне устаткування з регулюванням магнітної системи.

2.6. Заготовляє та складає відводи для трансформаторів до третього габариту.

2.7. Готує трансформатори до випробувань, усуває дефекти, які виявились під час складання та випробування.

2.8. Користується випробувальними пристроями та веде випробування трансформаторів на герметичність.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник трансформаторів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник трансформаторів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник трансформаторів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник трансформаторів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник трансформаторів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник трансформаторів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник трансформаторів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник трансформаторів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник трансформаторів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник трансформаторів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник трансформаторів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник трансформаторів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник трансформаторів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник трансформаторів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник трансформаторів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник трансформаторів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.