Інструкція для посади "Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника електровугільного виробництва 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес складання арматури електрощіток на верстаті;
      - складання вугільних стовпів;
      - типи арматури та її призначення;
      - будову, правила керування та експлуатації верстатів;
      - будову та електричну схему установки;
      - способи встановлення та кріплення інструменту та пристроїв;
      - правила застосування контрольно-вимірювальних інструментів та приладів;
      - читання креслень у межах роботи, яку виконує.

1.4. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає арматуру електрощіток на верстатах різних типів та вугільних стовпів опору на установках постійного струму.

2.2. Визначає послідовність виконання операції.

2.3. Підбирає арматуру, розвальцювання відповідного діаметра та профілю, пристрої та вугільні шайби за зовнішнім виглядом.

2.4. Прикріпляє арматуру до тіла електрощітки різними способами: розвальцьовує на настільно-свердлильних верстатах; запресовує проводи в наконечник на ексцентрикових пресах; припаює проводи та виконує гаряче лудження наконечника Перевіряє якість розвальцювання, запресування та припаювання проводу.

2.5. Визначає перехідний опір між тілом електрощітки та арматурою.

2.6. Надягає шайби на прутки.

2.7. Визначає опір та деформацію вугільного стовпа.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник електровугільного виробництва 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.