Інструкція для посади "Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією формувальника ртутних випрямлячів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи та конструктивні особливості складних ртутних випрямлячів;
      - будову, призначення та принцип робота випробувального устаткування та контрольно-вимірювальних приладів, які застосовує;
      - правила оформлення протоколів випробувань та формування;
      - норми натікання під час вакуумних випробувань;
      - технічні умови до складних ртутних випрямлячів та види випробувань.

1.4. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Формує складні ртутні випрямлячі.

2.2. Готує до роботи та обслуговує устаткування, випробувальні стенди, які використовує в процесі формування ртутних випрямлячів.

2.3. Визначає течі в корпусах запаяних вентилів течошукачами.

2.4. Виконує остаточні вакуумні випробування запаяних ртутних випрямлячів та відповідальних вузлів ртутних випрямлячів з усуванням усіх виявлених дефектів.

2.5. Оформляє протоколи формування та випробувань.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Формувальник ртутних випрямлячів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вакуумметри - випробування та нанесення на них шкал.

5.2. Випрямлячі ртутні - формування на стенді, вакуумні випробування після формування та остаточні статистичні випробування.