Інструкція для посади "Озеленювач 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Озеленювач 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією озеленювача 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні агротехнічні правила сівби і садіння квіткових і деревно-чагарникових рослин;
      - асортимент садивного матеріалу;
      - правила експлуатації машин, механізмів, які застосовуються під час підготовки ґрунту, садінні та догляду за зеленими насадженнями;
      - правила проведення запилювання і обприскування зелених насаджень;
      - організацію та безпечне ведення робіт під час механічного звалювання, розпилювання та корчування дерев у міських умовах;
      - правила загострювання і правки ручних інструментів;
      - способи приготування земляних сумішей;
      - способи викопування дерев та кущів з оголеною кореневою системою.

1.4. Озеленювач 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Озеленювач 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Озеленювач 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Озеленювач 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи із застосуванням машин і механізмів під час оброблення ґрунту, поливання та підживлення зелених насаджень у міських умовах.

2.2. Відбирає насінники однолітніх квіткових рослин.

2.3. Вирощує саджанці відсадками від маточних кущів.

2.4. Прищипує пагони і вирізає гілки в потовщеннях на саджанцях у розсадниках.

2.5. Заготовляє дерен механічними деренорізками.

2.6. Викопує комбіновані газони газонокосарками.

2.7. Готує принади, емульсії, розчини з отрутохімікатів.

2.8. Проводить профілактичні заходи щодо захисту декоративних рослин.

2.9. Звалює дерева в міських умовах.

2.10. Поливає квіткові рослини вручну.

2.11. Виготовляє глиняні горщики.

2.12. Оформлює декоративні корзини.

2.13. Виготовляє корзини для квітів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Озеленювач 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Озеленювач 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Озеленювач 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Озеленювач 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Озеленювач 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Озеленювач 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Озеленювач 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Озеленювач 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Озеленювач 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Озеленювач 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Озеленювач 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Озеленювач 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Озеленювач 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Озеленювач 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Озеленювач 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Озеленювач 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бордюри і квітники - підстригання шпалерними ножицями.

5.2. Ґрунт - оброблення і підготовка його до садіння зелених насаджень механізованим способом, проорювання.

5.3. Дички - зрізання на шип, вічко.

5.4. Земля рослинна - приготування сумішей і набивання парників.

5.5. Квітники з однолітників і багатолітників - улаштування.

5.6. Квіти і кущі - садіння та пересаджування.

5.7. Корзини з квітами - складання.

5.8. Матеріал садивний деревних і чагарникових порід - викопування вручну.

5.9. Місця садильні - зняття асфальту відбійним пневматичним молотком під час копання ям.

5.10. Насадження зелені (міські розсадники, сквери, парки, бульвари, парники) - обприскування та обпилювання із застосуванням ранцевої арматури, лікування ран і дупел.

5.11. Насіння декоративних рослин - протруєння, сівба.

5.12. Насіння та шишки деревних порід - збирання з автопідйомника, оброблення.

5.13. Породи вічнозелені, хвойні деревні - живцювання.

5.14. Прищепа і підщепа - підготовка щеплень і окуліровок, перевірка на приживлюваність, зняття обв'язок.

5.15. Принади, отрутохімікати, гербіциди - приготування розчинів.

5.16. Решітки чавунні пристовбурні - встановлення з улаштуванням дерев'яних каркасів.

5.17. Рослини деревно-чагарникові і квіткові - садіння, поливання, сортове прочищання, пінцирування, розміщення на ділянці згідно з розбивочним кресленням.

5.18. Рослини чагарникові та дерева - обрізання.

5.19. Саджанці, сіянці рослин деревно-чагарникових - підрізання коренів у ґрунті, вирощування відсадками.

5.20. Секатори, сучкорізи, ножі, пилки - гостріння і правка.

5.21. Стимулятори росту, суміші рослинні, добрива мінеральні та органічні - внесення їх у ґрунт під час садіння.

5.22. Троянди - вкривання землею з пригинанням і розкривання.

5.23. Цибулини і бульбоцибулини квіткових рослин - замочування у різних розчинах.

5.24. Чагарники - рядкова стрижка.

5.25. Ями і канави - копання ямокопачем для садіння деревних рослин.