Інструкція для посади "Озеленювач 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Озеленювач 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією озеленювача 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила і способи виконання земляних робіт у міських умовах;
      - найпростіші способи догляду за рослинами;
      - правила поводження з вантажами, які потребують певної обережності;
      - техніку збирання жолудів;
      - способи планування "на око" площ, грядок, доріжок.

1.4. Озеленювач 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Озеленювач 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Озеленювач 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Озеленювач 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи з підготовки ґрунту і добрив вручну.

2.2. Викопує садильні ями і канави у розталому ґрунті для садіння деревно-чагарникових рослин.

2.3. Здійснює снігозатримання.

2.4. Очищає насіння декоративних рослин.

2.5. Прополює деревно-чагарникові рослини.

2.6. Виконує горизонтальне планування площ, грядок і доріжок "на око".

2.7. Поливає дерева, кущі і газонні трави ручним способом.

2.8. Корчує пеньки вручну.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Озеленювач 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Озеленювач 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Озеленювач 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Озеленювач 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Озеленювач 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Озеленювач 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Озеленювач 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Озеленювач 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Озеленювач 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Озеленювач 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Озеленювач 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Озеленювач 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Озеленювач 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Озеленювач 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Озеленювач 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Озеленювач 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ґрунт рослинний - заготівля.

5.2. Ґрунт - штикування, розпушування, вирівнювання та коткування під посадку зелених насаджень.

5.3. Грядки і борозни для висівання насіння і садіння рослин - улаштування.

5.4. 4.

5.5. Дерева, кущі, саджанці багатолітніх рослин - заготівля з грудкою землі розміром 0,5 x 0,4 м та 0,8 x 0,6 м, садіння, підгортання і розгортання.

5.6. 5.

5.7. Дерен - заготівля вручну.

5.8. Дивани садові - пофарбування.

5.9. Жолуді - збирання.

5.10. Квіти горшкові - встановлення в ґрунт, очищення від зів'ялого листя.

5.11. Кілки - встановлення.

5.12. Крони дерев - очищення від снігу.

5.13. Матеріал садильний деревно-чагарникових і багатолітніх рослин - тимчасове прикопування і розгортання.

5.14. Оранжерея - промивання скла, очищання його від снігу.

5.15. Парникові мати, ящики пікірувальні, етикетки - виготовлення.

5.16. Рами парникові - складання у штабелі.

5.17. Решітки - зняття з пристовбурних кіл.

5.18. Рослини декоративні, дерева, кущі - притінення, прополювання, розпушування, підготовка до викопування.

5.19. Видалення кореневих паростків.

5.20. Рослини чагарникові - навантаження, розвантаження, транспортування.

5.21. Штамби і гілки скелетні - очищення від кори.