Інструкція для посади "Озеленювач 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Озеленювач 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією озеленювача 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - особливості вирощування рослин на гідропоніці;
      - правила експлуатації та обслуговування механізмів під час виконання особливо складних робіт під час закладання зелених насаджень і догляду за ними;
      - агротехнічні особливості декоративних рослин;
      - правила оброблення зелених насаджень отрутохімікатами та аерозолями;
      - правила і норми охорони праці та виробничої санітарії у зеленому господарстві;
      - способи пакування, навантаження та розвантаження великомірних дерев;
      - способи художнього формування крон;
      - способи улаштування партерних газонів, килимово-мозаїчних квітників;
      - способи одернування фігурних площ;
      - способи налагодження і регулювання причіпних і навісних знарядь.

1.4. Озеленювач 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Озеленювач 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Озеленювач 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Озеленювач 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи, які пов'язані з вирощуванням рослин на гідропоніці, вегетативним їх розмноженням.

2.2. Навантажує, розвантажує і садить великомірні дерева із застосуванням автокранів.

2.3. Закладає і формує крони.

2.4. Виконує художню стрижку декоративних рослин: ручну та із застосуванням механізмів.

2.5. Улаштовує килимово-мозаїчні квітники, бордюри, партери з нанесенням складного малюнка та створенням рельєфів.

2.6. Здійснює механізоване оброблення зелених насаджень отрутохімікатами та аерозолями.

2.7. Доглядає за пам'ятниками та полірованими покриттями.

2.8. Доглядає за рослинами в міських умовах із застосуванням засобів малої механізації.

2.9. Налагоджує та регулює роботу причіпних та навісних знарядь.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Озеленювач 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Озеленювач 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Озеленювач 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Озеленювач 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Озеленювач 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Озеленювач 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Озеленювач 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Озеленювач 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Озеленювач 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Озеленювач 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Озеленювач 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Озеленювач 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Озеленювач 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Озеленювач 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Озеленювач 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Озеленювач 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Букети і квіткові корзини - оформлення.

5.2. Вази - художнє оформлення з добором асортименту квіткових рослин.

5.3. Газони партерні - сівба газонних трав у двох напрямах з приготуванням суміші газонного насіння за проектною схемою; засипання насіння рослинною сумішшю і коткування.

5.4. Дерева, кущі живопліт - омолоджування крони, художня стрижка: ручна та з допомогою механічних знарядь.

5.5. Дерева великомірні - викопування, пакування, навантаження, розвантаження та садіння.

5.6. Дерева з грудкою землі - установлення автокраном у ями.

5.7. Малюнки художні - нанесення на сплановану поверхню.

5.8. Насіння квіткових рослин - збирання та оброблення.

5.9. Омела - вирізування на деревах із автомашин.

5.10. Поверхня - одеренування контурне та фігурне.

5.11. Рослини - окуліровка та щеплення.

5.12. Троянди - обрізання.

5.13. Цибулини квіткові - препарування.