Інструкція для посади "Організатор ритуалу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Організатор ритуалу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та індивідуальна підготовка. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкцію про порядок поховань та організацію ритуального обслуговування;
      - порядок організації та проведення траурної процесії, громадської панахиди, днів пам'яті померлих.

1.4. Організатор ритуалу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Організатор ритуалу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Організатор ритуалу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Організатор ритуалу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і проводить церемонію похорон (винесення труни та ритуальних атрибутів з приміщення до катафалка).

2.2. Організовує та очолює траурну процесію до місця поховання.

2.3. Проводить громадську панахиду.

2.4. Бере участь в організації та проведенні днів пам'яті померлих.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Організатор ритуалу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Організатор ритуалу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Організатор ритуалу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Організатор ритуалу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Організатор ритуалу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Організатор ритуалу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Організатор ритуалу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Організатор ритуалу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Організатор ритуалу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Організатор ритуалу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Організатор ритуалу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Організатор ритуалу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Організатор ритуалу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Організатор ритуалу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Організатор ритуалу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Організатор ритуалу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.