Інструкція для посади "Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні та нормативні матеріали щодо експлуатації і ремонту житлового фонду;
      - правила і норми технічної експлуатації житла;
      - будівельні норми і правила;
      - основи організації праці і трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці і протипожежного захисту.

1.4. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасне і якісне виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів будинку і внутрішньобудинкових інженерних мереж, безперебійну роботу сантехнічного, електротехнічного та іншого обладнання.

2.2. Відбирає об'єкти і складає дефектно-розцінкові акти на виконання спеціалізованих робіт з ремонту житлового фонду і ремонтів за заявками населення.

2.3. Складає графіки планових оглядів і ремонтів, роботи бригад слюсарів-сантехніків, а також заявки на комплектуючі вироби і матеріали для технічного обслуговування і ремонту.

2.4. Позачергово оглядає дахи, карнизи, балкони після злив, снігопадів, сильних вітрів.

2.5. Оформляє нормовані завдання згідно з графіками робіт, контролює їх виконання і якість, закриває наряди на виконану роботу.

2.6. Бере участь у роботі комісії з обстеження технічного стану житлового фонду.

2.7. Організовує роботу з вивчення передових форм і методів праці та надання послуг населенню, контролює якість її виконання.

2.8. Наглядає за станом обладнання, захисних пристроїв, огорож, чистотою і порядком у побутових приміщеннях.

2.9. Інструктує та навчає робітників безпечним методам праці, веде журнал заходів з охорони праці.

2.10. Забезпечує своєчасну видачу засобів індивідуального захисту згідно з чинними нормами.

2.11. Веде роботу для поліпшення умов праці.

2.12. Контролює дотримання робітниками правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.