Інструкція для посади "Керуючий готельним господарством", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керуючий готельним господарством" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у готельному господарстві за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні акти з питань надання готелями послуг;
      - постанови, розпорядження державних органів та інші керівні матеріали щодо готельного господарства;
      - основні принципи організації, управління та перспективи розвитку готельного господарства;
      - організацію і технологію обслуговування осіб, що проживають у готелях;
      - матеріально-технічне оснащення готельного господарства;
      - методи дослідження структури попиту, ефективності реклами інформаційного забезпечення, розроблення стратегії планування, ціноутворення щодо готельних послуг;
      - порядок підготовки та укладання комерційних договорів про матеріально-технічне забезпечення готелю;
      - методи аналізу фінансово-господарської діяльності;
      - фінансово-кредитну та податкову системи;
      - технічні засоби керування;
      - комп'ютерну техніку;
      - основи маркетингу, форми і способи керування ним;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Керуючий готельним господарством призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керуючий готельним господарством підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керуючий готельним господарством керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керуючий готельним господарством під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організацію та управління готелем в умовах ринкової економіки.

2.2. Організовує збирання інформації щодо ринку готельних послуг, цін і тарифів у готелях-конкурентах.

2.3. Установлює ділові зв'язки з партнерами і потенційними клієнтами, організовує рекламу готельних послуг, вживає заходів щодо підвищення популярності готелю.

2.4. Складає бізнес-план і контролює його виконання, укладає комерційні угоди та здійснює інші комерційні операції.

2.5. Організовує розроблення раціональних форм планово-облікової та звітної документації відповідно до нормативних актів, широке впровадження у сферу господарської діяльності автоматизованих систем управління на основі комп'ютерної техніки.

2.6. Здійснює керівництво та організаційні роботи щодо впровадження та вдосконалення економічних методів управління.

2.7. Контролює фінансові операції, ведення облікової та звітної документації у готелі.

2.8. Організовує обслуговування осіб, які проживають в готелі, та їх відпочинок з урахуванням міжнародних стандартів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керуючий готельним господарством має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керуючий готельним господарством має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керуючий готельним господарством має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керуючий готельним господарством має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керуючий готельним господарством має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керуючий готельним господарством має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керуючий готельним господарством має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керуючий готельним господарством має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керуючий готельним господарством має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керуючий готельним господарством несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керуючий готельним господарством несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керуючий готельним господарством несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керуючий готельним господарством несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керуючий готельним господарством несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керуючий готельним господарством несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керуючий готельним господарством несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.