Інструкція для посади "Начальник відділу безпеки руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу безпеки руху" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на автомобільному транспорті: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні матеріали з питань безпеки руху;
      - будову, призначення і конструктивні особливості рухомого складу автомобільного транспорту, правила його технічної експлуатації;
      - Правила дорожнього руху;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу безпеки руху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу безпеки руху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу безпеки руху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу безпеки руху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює систематичний контроль за виконанням робітниками автотранспортного підприємства (АТП) правил дорожнього руху і технічної експлуатації рухомого складу, а також наказів, інструкцій та інших керівних матеріалів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

2.2. Бере участь у розробленні плану організаційно-технічних заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам, зміцнення трудової і транспортної дисципліни, контролює його виконання.

2.3. Аналізує причини дорожньо-транспортних пригод і порушень водіями правил дорожнього руху, розробляє на цій основі конкретні заходи щодо їх усунення.

2.4. Бере участь у проведенні службового розслідування дорожньо-транспортних пригод з виїздом на місце, де вони трапились.

2.5. Забезпечує систематичний аналіз дорожньо-транспортних пригод і допущених водіями порушень правил дорожнього руху.

2.6. Здійснює зв'язок з органами Державтоінспекції і забезпечує впровадження на підприємстві їх рекомендацій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

2.7. Розробляє і затверджує у встановленому порядку графік виїзду на лінію робітників автопідприємства для перевірки дотримання водіями правил дорожнього руху.

2.8. Перевіряє якість роботи постів під час випуску автомобілів та їх повернення після закінчення роботи на лінії.

2.9. Здійснює контроль за стажуванням водіїв у відповідних підрозділах (колонах) підприємства.

2.10. Організовує проведення занять згідно із затвердженою програмою в кабінеті з безпеки руху, забезпечує кабінет необхідними обладнанням, методичною літературою і наочним приладдям.

2.11. Проводить роботу з поширення досвіду безаварійної роботи кращих водіїв.

2.12. Бере участь у розробленні проектів наказів, розпоряджень, інструкцій, вказівок та інших документів з питань забезпечення безпеки руху і контролює їх виконання.

2.13. Організовує проведення бесід, лекцій, доповідей і підготовку стендів з безпеки руху автотранспорту.

2.14. Організовує ведення обліку і звітності з безпеки руху.

2.15. Керує робітниками відділу.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу безпеки руху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу безпеки руху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу безпеки руху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу безпеки руху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу безпеки руху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу безпеки руху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу безпеки руху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу безпеки руху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу безпеки руху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу безпеки руху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу безпеки руху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу безпеки руху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу безпеки руху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу безпеки руху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу безпеки руху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу безпеки руху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.