Інструкція для посади "Майстер звалища побутових відходів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер звалища побутових відходів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, інструкції органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо влаштування та експлуатації полігонів (звалищ);
      - технологію знешкодження відходів;
      - обладнання полігону і правила його експлуатації;
      - діючі нормативно-законодавчі документи з екології;
      - порядок складання звітної документації;
      - трудове законодавство;
      - основні Правила дорожнього руху;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Майстер звалища побутових відходів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер звалища побутових відходів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер звалища побутових відходів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер звалища побутових відходів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну і якісну експлуатацію полігону: проведення вчасних ремонтів обладнання, належний стан під'їзних шляхів до звалища і на звалищі, постійну наявність переносних дорожніх знаків і покажчиків, матеріально-виробничих запасів, забезпеченість працюючих засобами захисту тощо.

2.2. Контролює дотримання технології знешкодження відходів на полігоні.

2.3. Здійснює контроль за морфологічним складом відходів, не допускає ввезення на полігон відходів, які не відповідають за видами і класністю нормативам полігону.

2.4. Організовує виробничі процеси на полігоні: розставляє робітників на робочі місця, видає їм змінні завдання, веде облік виходу на роботу.

2.5. Згідно із встановленою документацією веде облік виконаних робіт за зміну, добу.

2.6. Здійснює контроль відповідності витрат матеріалів нормам.

2.7. Контролює дотримання робітниками полігону правил і норм охорони праці.

2.8. Забезпечує виконання заходів з пожежної безпеки.

2.9. У разі виникнення пожежі організовує її ліквідацію.

2.10. Здійснює контроль охорони території від перебування сторонніх осіб.

2.11. Стежить за підтриманням на полігоні високої виробничої культури.

2.12. Забезпечує цілість закріпленого за полігоном майна.

2.13. Бере участь у здійсненні заходів, направлених на підвищення продуктивності праці, зміцнення виробничої і трудової дисципліни і охорони праці.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер звалища побутових відходів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер звалища побутових відходів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер звалища побутових відходів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер звалища побутових відходів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер звалища побутових відходів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер звалища побутових відходів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер звалища побутових відходів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер звалища побутових відходів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер звалища побутових відходів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер звалища побутових відходів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер звалища побутових відходів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер звалища побутових відходів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер звалища побутових відходів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер звалища побутових відходів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер звалища побутових відходів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер звалища побутових відходів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.