Інструкція для посади "Майстер дільниці з прибирання міських доріг", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер дільниці з прибирання міських доріг" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні і керівні матеріали щодо санітарного утримання міста;
      - основи технології виробництва та організації праці;
      - норми витрат матеріалів для посипання доріг і паливно-мастильних матеріалів для прибиральної техніки;
      - характеристику району, адреси і номери телефонів вищих організацій, аварійних служб і режим їх роботи;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і порядок оформлення документів первинного обліку;
      - схему доріг і їх стан;
      - правила експлуатації автомобілів і механізмів для прибирання доріг;
      - Правила дорожнього руху;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Майстер дільниці з прибирання міських доріг призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер дільниці з прибирання міських доріг підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер дільниці з прибирання міських доріг керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер дільниці з прибирання міських доріг під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує вчасне і якісне прибирання району, закріпленого за дільницею.

2.2. Організовує роботи з виконання встановлених виробничих завдань.

2.3. Здійснює розстановку бригад і окремих робітників на маршрутах прибирання і робочих місцях, перевіряє дотримання ними технології виробничих процесів, оперативно усуває виявлені порушення.

2.4. Контролює щодня якість робіт, що виконуються спецмашинами і механізмами, використання їх за призначенням.

2.5. Забезпечує безперебійний рух транспорту і пішоходів у районі, систематично перевіряє стан доріг, проїздів, площ, вчасно вживає заходів щодо усунення виявлених пошкоджень, перешкод (провалів), просадок ґрунту, обвалів, зсувів, затоплень, обривів проводів, відсутності кришок люків тощо.

2.6. Здійснює контроль за правильним оформленням дорожніх документів, веденням документації з врахування обсягу виконаних робіт, часу роботи спецавтотранспорту і механізмів, витрат паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів.

2.7. Забезпечує наявність сипких матеріалів для забезпечення безпеки руху пішоходів і транспорту в зимовий період.

2.8. Аналізує експлуатаційні показники роботи дорожньої техніки на дільниці для розроблення заходів щодо її ефективного використання.

2.9. Організовує забезпечення бригад пристроями для обгороджування місця роботи попереджувальними знаками, спецодягом, справним інструментом.

2.10. Бере участь у формуванні бригад, розробленні заходів щодо підвищення ефективності робіт, що забезпечують утримання району в належному санітарному стані.

2.11. Сприяє підвищенню кваліфікації робітників дільниці розвитку раціоналізаторської і винахідницької роботи, організовує впровадження прийнятих раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

2.12. Контролює дотримання робітниками виробничої і трудової дисципліни, дотримання правил охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер дільниці з прибирання міських доріг має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер дільниці з прибирання міських доріг має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер дільниці з прибирання міських доріг має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер дільниці з прибирання міських доріг має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер дільниці з прибирання міських доріг має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер дільниці з прибирання міських доріг має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер дільниці з прибирання міських доріг має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер дільниці з прибирання міських доріг має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер дільниці з прибирання міських доріг має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер дільниці з прибирання міських доріг несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер дільниці з прибирання міських доріг несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер дільниці з прибирання міських доріг несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер дільниці з прибирання міських доріг несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер дільниці з прибирання міських доріг несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер дільниці з прибирання міських доріг несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер дільниці з прибирання міських доріг несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.