Інструкція для посади "Майстер з ремонту спецмашин і механізмів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з ремонту спецмашин і механізмів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна базова або неповна вища освіта (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста або бакалавра - не менше 2 років, для молодшого спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні і керівні матеріали, пов'язані з ремонтними роботами рухомого складу і механізмів;
      - технологію виробництва, спеціалізацію дільниці;
      - перелік і технічні характеристики спецмашин і механізмів;
      - конструктивні особливості автомобілів, спецобладнання до них, механізми;
      - вимоги до справного рухомого складу і до справних механізмів;
      - технічні умови, нормативи, державні стандарти та інструкції з ремонту автомобілів, агрегатів, обладнання і механізмів;
      - перелік і технічні характеристики встановленого обладнання виробничої дільниці і правила його експлуатації;
      - виробничі потужності підприємства і перспективи його розвитку;
      - основи трудового законодавства, виробництва й управління;
      - організацію оперативного обліку діяльності виробництва;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує на своїй дільниці виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту спецмашин, механізмів, агрегатів, причепів, виготовлення і відновлення запасних частин і деталей.

2.2. Забезпечує виконання планових завдань у встановлені терміни, підвищення продуктивності праці ремонтних робітників, відповідну якість виконання ремонтних робіт.

2.3. Приймає (здає) спецмашини, механізми, причепи на технічне обслуговування, технічний ремонт.

2.4. У разі потреби проводить перевірку, випробування спецмашин, механізмів.

2.5. Повертає спецмашини, механізми, які не відповідають вимогам технічної експлуатації, в ремонт і на технічне обслуговування.

2.6. Веде облік виконаних операцій під час технічного обслуговування, поточного ремонту спецмашин і механізмів, ремонту агрегатів, вузлів і деталей з належним їх оформленням.

2.7. Вносить пропозиції про потребу енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, агрегатів, деталей, інструменту, спецодягу тощо.

2.8. Контролює хід виробничого процесу, раціональне використання енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, агрегатів і деталей, робочого часу.

2.9. Аналізує результати роботи на своїй дільниці, проводить роботу для запобігання браку, підвищенню якості ремонту, економії всіх видів ресурсів.

2.10. Бере участь у забезпеченні бригад запасними частинами і матеріалами, необхідними для виконання завдань, забезпечує збереженість і справність закріпленого за дільницею обладнання, пристроїв, інструменту, контролює правильність їх технічної експлуатації.

2.11. Здійснює виготовлення нескладної оснастки (інструменту, пристроїв, інвентарю).

2.12. Сприяє підвищенню продуктивності праці шляхом удосконалення організації праці, упровадження прогресивної технології і передових методів ремонтних робіт.

2.13. Бере участь у тарифікації робіт.

2.14. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань робітників дільниці.

2.15. Сприяє розвитку і впровадженню раціоналізаторських пропозицій.

2.16. Стежить за підтриманням на виробничій дільниці чистоти, порядку і високої виробничої культури.

2.17. Контролює дотримання робітниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці і виробничої санітарії.

2.18. Бере участь у проведенні розслідувань випадків виробничого травматизму і вживає заходів щодо їх запобігання.

2.19. Забезпечує виконання заходів з протипожежного захисту.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з ремонту спецмашин і механізмів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.