Інструкція для посади "Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, законодавчі та нормативні акти, накази і розпорядження органів вищого рівня з експлуатації та ремонту житлового фонду;
      - правила і норми технічної експлуатації житлового фонду, технологію ремонтних робіт;
      - будівельні норми і правила;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту конструктивних елементів будинків, внутрішньобудинкових інженерних мереж та обладнання; безперебійну роботу сантехнічного, електротехнічного та іншого обладнання домоволодінь.

2.2. Оглядає покрівлі, карнизи, балкони, територію домоволодіння, перевіряє справність вхідних дверей під'їздів, горищних приміщень, шибки на сходових клітках, технічний стан електрощитових, насосного господарства, теплопунктів та вживає заходів щодо усунення помічених недоліків.

2.3. Забезпечує належний санітарний стан домоволодінь та прилеглої території, їх прибирання від сміття і снігу, своєчасне прибирання сходових кліток та інших місць загального користування, очищення підвалів і горищ від сміття, посипання піском тротуарів і проходів у зимовий період, негайне встановлення огорож у небезпечних зонах.

2.4. Контролює своєчасне виконання робітниками виробничих завдань, заявок мешканців, забезпечує робітників передбаченим нормами спецодягом, індивідуальними засобами захисту, необхідними матеріалами та інструментом.

2.5. Контролює витрати води, електроенергії, виконання правил і норм охорони праці і протипожежних заходів, аналізує причини виробничого травматизму, розробляє і здійснює заходи щодо його запобігання.

2.6. Забезпечує утримання жилих і нежилих приміщень згідно з нормами і правилами технічної експлуатації.

2.7. Здійснює розстановку бригад, ланок.

2.8. Своєчасно і якісно оформляє первинні документи.

2.9. Впроваджує передові методи і нові форми ремонту житлового фонду, не допускає застосування матеріалів, які не відповідають вимогам чинних стандартів або технічним умовам.

2.10. Наглядає за економним витрачанням матеріалів.

2.11. Контролює правильність організації праці, виробничу дисципліну, своєчасність внесення квартирної та орендної плати.

2.12. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію житлових будинків після ремонту.

2.13. Веде прийом громадян.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.