Інструкція для посади "Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря аварійно-відбудовних робіт 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принципи роботи апаратури для врізування під тиском;
      - режим роботи мережі дільниці;
      - правила і способи хлорування трубопроводів у міських умовах;
      - безпечні способи скидання води після хлорування трубопроводів;
      - будову і особливість роботи дюкерів;
      - будову сальникових компенсаторів на трубопроводах різних діаметрів;
      - способи промивання трубопроводів;
      - будову і принцип роботи механічних, гідравлічних і електричних приводів, що застосовуються під час відкривання та закривання великих засувок;
      - способи усунення несправностей у приводах;
      - схему розміщення усієї каналізаційної мережі, аварійних випусків;
      - технологію прочищання каналізаційної мережі, дюкерів, колекторів і каналів гідравлічним методом;
      - способи усунення засмічень;
      - методи виявлення і ліквідації загазованості, правила виконання земляних робіт у мокрих ґрунтах, строки ремонту механізмів і обладнання, порядок виконання робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою.

1.4. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з прочищання каналізаційної мережі, дюкерів, каналів і колекторів круглого, яйцеподібного, шатрового та інших перерізів гідравлічним способом на глибині понад 12 м.

2.2. Виконує підготовку троса і лебідок вантажопідйомністю до 2 т, підготовку дерев'яних, металевих циліндрів заданої питомої ваги.

2.3. Ліквідує засмічення в каналізаційній мережі і колекторах за допомогою різних штанг з кульовими і йоржевими якорями.

2.4. Ремонтує діючу каналізаційну мережу з використанням засобів водозниження і пересувних кранів.

2.5. Склеює і зварює пластмасові труби.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.