Інструкція для посади "Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією обхідника водопровідно-каналізаційної мережі 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову водопровідно-каналізаційної мережі, колекторів і трубопроводів;
      - методи обпресовування напірних трубопроводів і водоводів, вантузів, шиберів, щитових затворів, замірювальних пунктів;
      - правила і технологію проведення ремонтних робіт.

1.4. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обходить магістральні водопроводи, колектори та напірні каналізаційні і водопровідні трубопроводи діаметром понад 300 до 700 мм.

2.2. Здійснює технічний огляд мереж, колекторів, водоводів, напірних трубопроводів, естакад камер перемикання та інших споруд.

2.3. Робить висновки про їх технічний стан.

2.4. Складає графік обходу.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.