Інструкція для посади "Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора установки для зневоднення осаду 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову вакуум-фільтрів і принцип їх роботи;
      - способи визначення дози реагентів та їх концентрації;
      - молекулярну вагу хімічних реагентів;
      - правила зберігання і поводження з реагентами.

1.4. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує установки для зневоднення осаду потужністю понад 200 до 500 тис.куб.м на добу.

2.2. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, за роботою вакуум-фільтрів, центрифуги та системою повітропроводів, мулопроводів, вакуумних ліній, трубопроводів для хімічних реагентів, насосного обладнання для промивання фільтрів і ресиверів.

2.3. Готує розчин інгібованої соляної кислоти для промивання вакуум-фільтрів.

2.4. Обслуговує насосні установки.

2.5. Визначає вологість сировини, що надходить на вакуум-фільтри, з підрахуванням дози реагентів.

2.6. Виконує поточний і середній ремонти обладнання, що обслуговується.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор установки для зневоднення осаду 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.