Інструкція для посади "Майстер дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер дільниці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста і бакалавра - не менше 2 років, для молодшого спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - нормативні та керівні матеріали щодо технічного обслуговування та ремонту теплоенергетичного устаткування;
      - Закон "Про охорону праці";
      - правила улаштування та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів;
      - правила безпеки в газовому господарстві, правила влаштування та безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;
      - правила улаштування та безпечної експлуатації вантажопідйомних механізмів;
      - положення про систему планово-запобіжних ремонтів основного теплоенергетичного устаткування, основи економіки, організацію виробництва і праці;
      - чинні положення про оплату праці та матеріальне стимулювання;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер дільниці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер дільниці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер дільниці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер дільниці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне керівництво роботою експлуатаційного персоналу з безперебійного виробітку теплової енергії згідно з температурою зовнішнього повітря.

2.2. Забезпечує раціональне використання котельного устаткування, правильну експлуатацію обладнання.

2.3. Забезпечує продуктивність праці робітників протягом усієї зміни.

2.4. Контролює роботу теплоенергетичного обладнання, виробіток і параметри теплоносія, додержання лімітів та норм витрати природного газу, електроенергії та води.

2.5. Контролює виконання інструкцій щодо експлуатації теплоенергетичного устаткування, ведення експлуатаційним персоналом технічної документації: режимних карт, ремонтних журналів тощо за переліком.

2.6. Здійснює роботу з виявлення, локалізації та ліквідації аварій і пошкоджень, персонально керує роботами під час ліквідації аварійних ситуацій.

2.7. Організовує роботу з випробування теплоенергетичного устаткування та теплових мереж.

2.8. Здійснює організацію робіт з виконання поточного і капітального ремонтів.

2.9. Бере участь у прийманні закінчених нових об'єктів, об'єктів у процесі здійснення капремонту і реконструкції.

2.10. Розробляє заходи щодо зменшення питомих норм витрати природного газу, електроенергії та води, доводить їх до виконавців і добивається виконання.

2.11. Забезпечує дотримання працюючими виробничої і трудової дисципліни, чистоти і порядку на робочих місцях.

2.12. Проводить первинний, повторний, позаплановий, поточний інструктажі та навчання робітників безпечним методам роботи на робочих місцях, веде журнал обліку інструктажів з охорони праці.

2.13. Наглядає за справністю і правильною експлуатацією устаткування, обладнання, захисних пристроїв, огорож, а також засобів сигналізації та автоматизації.

2.14. Наглядає за справністю вентиляційних установок та пристроїв, нормальною освітленістю робочих місць.

2.15. Контролює своєчасність атестацій робітників, які обслуговують об'єкти підвищеної безпеки.

2.16. Забезпечує своєчасну видачу працюючим засобів індивідуального захисту згідно з діючими нормами, контролює правильність їх використання.

2.17. У разі нещасного випадку негайно організовує надання першої допомоги потерпілому, повідомляє про те, що трапилось, начальнику теплового району, у разі потреби терміново викликає швидку допомогу.

2.18. Наглядає за станом побутових приміщень, контролює наявність мийних засобів, пристроїв для сушіння одягу.

2.19. Забезпечує котельню засобами наочної агітації щодо безпеки праці (знаками, пам'ятками, плакатами та інструкціями).

2.20. Після закінчення роботи стежить за правильністю здавання обладнання та робочих місць робітникам іншої зміни або відключення обладнання.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер дільниці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер дільниці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер дільниці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер дільниці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер дільниці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер дільниці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер дільниці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер дільниці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер дільниці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер дільниці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер дільниці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер дільниці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер дільниці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер дільниці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер дільниці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер дільниці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.